Czy byli Państwo świadkami zniesławienia Polski lub Polaków w przestrzeni publicznej?

Czy słyszeli Państwo o sytuacjach zniesławienia św. Jana Pawła II bądź bł. kard. Stefana Wyszyńskiego wymagających interwencji prawnej?

Czy chcą Państwo stanąć w obronie wiary i zgłosić przypadki chrystianofobii?

Przygotowaliśmy dla Państwa trzy programy, których celem jest skuteczna ochrona wartości, które leżą u podstaw naszego społeczeństwa.

Aby powstrzymać ataki na nasz kraj, wielkich Polaków oraz naszą wiarę potrzebujemy Państwa pomocy.

Niezwykle ważne jest podjęcie działań interwencyjnych w obronie naszych wspólnych wartości wraz pociągnięciem sprawców zniesławień do odpowiedzialności.

Zawalczyć o dobre imię naszego kraju i narodu możemy tylko wspólnie, podejmując konkretne kroki prawne.

Instytut Ordo Iuris analizuje setki przypadków mających znamiona obrazy Polski i Polaków. Nasi prawnicy sprawdzają jakie kroki prawne będą adekwatne do każdego aktu nienawiści czy wypowiedzi medialnej. Jednakże prosimy o Państwa pomoc, gdyż w dzisiejszym czasie burzy informacyjnej nie każdy taki przypadek trafia do naszego Instytutu. Zachęcamy do dołączenia do naszej sieci oraz zgłaszania nam wszystkich przypadków naruszenia dobrego imienia Rzeczypospolitej oraz Narodu Polskiego.

Stańmy murem za św. Janem Pawłem II oraz
Kard. Stefanem Wyszyńskim!

Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki na dwóch, duchowych ojców polskiej niepodległości i wolności. Św. Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński poświęcili życie dla Ojczyzny oraz wspólnoty chrześcijańskiej, jaką jest Kościół Powszechny. Za Ich zasługi na rzecz polskiej wolności, demokracji oraz niepodległości jesteśmy im winni szacunek i wdzięczność. Niestety coraz częściej dochodzi do pomówień na Ich temat oraz do niszczenia miejsc pamięci, poświęconym tym wybitnym synom polskiej ziemi.

Musimy bronić wiary –
wspólnymi siłami

Przygotowany przez nas system szybkiego zgłaszania drogą elektroniczną informacji o przypadkach chrystianofobii jest zinstytucjonalizowanym orężem w obronie wolności religijnej w Polsce. Zachęcamy wszystkich, którzy doświadczyli nienawiści lub dyskryminacji z powodu swojego wyznania do zgłaszania nam takich przypadków. Razem możemy zmienić świat na lepsze. Zachęcamy także do dołączenia do naszej sieci osób, dla których wolność bezpiecznego praktykowania swej wiary jest istotną wartością.